Selvitykset

Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitykset, inventoinnit, rakennustapaohjeet. Konsultointi asiantuntijatehtävissä.