Freese & Schulman

ARKKITEHDIT

FREESE & SCHULMAN

Arkkitehdit Freese & Schulman syntyi kahden arkkitehtitoimiston yhdistettyä toimintansa 2015. Schulman Oy on perustettu 1994 (Sari Schulman) ja Freese Oy 2006 (Simo Freese). Molemmat ovat Arkkitehtitoimistojen liiton (ATL) jäseniä.

Olemme erikoistuneet arvokohteiden peruskorjausten pää- ja arkkitehtisuunitteluun. Työmme ei kuitenkaan rajoitu vanhoihin rakennuksiin, vaan teemme myös laajennuksia ja uudisrakennuksia.

Korjaamme pieteetillä varoen liian perusteellista korjausta. Kannatamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja innovaatioita. Emme ole dogmaattisia, koska jokainen tapaus on omanlaisensa. Vanha olkoon aidosti vanhaa ja uusi edustakoon reilusti omaa aikaamme. Restaurointi ja korjausrakentaminen on luovaa työtä, joka perustuu tietoon ja näkemykseen.

Arkkitehdit Simo Freese (FISE AA-korjaus- ja uudisrakentaminen), Johanna Luhtala sekä Eva Knif ovat toimineet käytännön suunnittelutyönsä ohella monipuolisesti myös opetustehtävissä alan korkeakouluissa.

Asiakkaitamme ovat olleet mm. Senaattikiinteistöt, Museovirasto, HUS, Suomen yliopistokiinteistöt, Helsingin, Vantaan, Espoon ja Porvoon kaupungit, Otava, Componenta Oyj, Fiskars Oyj, Helsingin Työväenyhdistys, KOY Kaapelitalo, Suomen ortodoksinen kirkko sekä useat yksityishenkilöt.

Palvelumme kattavat koko rakennusprojektin alusta loppuun,

Arkkitehtisuunnittelu

Pää- ja arkkitehtisuunnittelua – vuosien monipuolisella kokemuksella, rakennuttajan luottohenkilöna hankkeen alusta loppuun. Näkemystä, joka tuo lisäarvoa.

Korjausrakentaminen

Peruskorjausten ja restaurointien tarveselvitykset, hanke- ja käyttösuunnitelmat, luonnokset, rakennuslupa- ja urakka-asiakirjat, työnaikainen suunnittelu, ennakoiva viranomaiskonsultointi.

Selvitykset

Rakennushistoria- ja kulttuuriympäristöselvitykset, inventoinnit, rakennustapaohjeet. Konsultointi asiantuntijatehtävissä.

356G51A