• Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo
 • Ruiskumestarin talo

Ruiskumestarin talo

Helsinki

2016, 2017

Ruiskumestarin talon tekninen peruskorjaus 2016-2017.

Pääsuunnittelun toimeksiantaja: Tilakeskus Helsinki. Käyttäjä: Helsingin kaupunginmuseo.

Ruiskumestarin talo rakennettiin 1810-luvulla. Se on kantakaupungin vanhin paikallaan säilynyt puurakennus ja toimii nykyään museona. Päärakennuksessa ikkunat kunnostettiin ja ilmanvaihtoa parannettiin. Pihalta kaadettiin kaksi ylisuurta puuta, joiden juuret aiheuttivat vaurioita piharakennuksen perustuksiin. Pihan korkoa laskettiin siten, että vanhoisssa valokuvissa näkyvät kalliopinnat saatiin jälleen esiin ja pintavedet ohjautumaan poispäin rakennuksista. Piharakennukseen tehtiin perusteellinen alapohjan ja rakennusrungon korjaus sisäilmaongelman takia. Piharakennuksen sisäseinien arvokkaat savirappaukset ja tapettifragmentit konservoitiin ja osa niistä jätettiin yleisölle näkyviin museomyymälän lasivitriiniin.

Valokuvat 1-4 (historialliset mustavalkoiset kuvat) Helsingin kaupungin kuva-arkisto, valokuvat 5-11 (työmaa 2016-2017) Simo Freese, valokuvat 12-17 (valmis kohde) Maija Astikainen/HKM.