• Tilkka
  • Tilkka
  • Tilkka

Tilkka

Helsinki

2006

Tilkan sotilassairaalan ( 1936, Olavi Sortta) rakennushistoriaselvitys.

Toimeksiantaja:  Senaattikiinteistöt