• Roihuvuori

Roihuvuori

Helsinki

2003

Roihuvuoren alueen ominaispiirteet ja rakennustapaohjeet.

  • 1950-60-l. rakennetun lähiön rakennushistoriaselvitys, inventointi ja rakennustapaohje
  • Toimeksiantajat: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Rakennusvalvontavirasto