• Paasitorni
  • Paasitorni
  • Paasitorni

Paasitorni

1959 m²

Helsinki

2004, 2005, 2009

Paasitorni on Helsingin työväenyhdistyksen omistama kongressikeskus Siltasaaressa. Suojeltu kokonaisuus koostuu useasta rakennusvaiheesta (Karl Lindahl 1908 ja 1925 sekä Ilkka Sysimetsä 1955).

Paasitornin kehittämistyöhön on liittynyt vuodesta 1999 lähtien lukuisia pieniä ja isoja hankkeita. Kiinteistön kokonaissuunnitelma valmistui kaavoituksen pohjaksi v. 2005. Samana vuonna laadittiin suunnitelma uudeksi ravintolapaviljongiksi (Meripaviljonki) Eläintarhanlahdelle. Historiallinen torni kunnostettiin v. 2004 ja entisen auditorion tilalle rakennettiin Siltasaarisali v. 2006. C-portaan luentosalin restaurointi ja tilojen kunnostaminen toimistoiksi uusine hisseineen valmistui 2009.

Toimeksiantaja: Helsingin Työväenyhdistys ry HTY (1350 br-m²).