• Lastenlinna
  • Lastenlinna
  • Lastenlinna

Lastenlinna

Helsinki

2011

Vuonna 1948 ( Elsi Borg) valmistuneen lastensairaalan julkisivujen korjaus, jonka erityisaasteena oli ainutlaatuisen kuviorappauksen ominaisuuksien säilyttäminen. Vaihe 1 toteutettu vuonna 2011.

Toimeksiantaja: HUS.