• Helsingin kantakaupungin inventointien koesuorite

Helsingin kantakaupungin inventointien koesuorite

Helsinki

2014

Kantakaupungin inventointien koesuorite, Helsinki.

Tilaaja KSV Helsinki.