Laskutuksen lisäohjeet

Mikäli ette voi lähettää verkkolaskuja, pyydämme lähettämään paperiset laskut ostolaskujen skannauspalveluun osoitteeseen:

Arkkitehtitoimisto Freese Oy (OpusCapita skannauspalvelu)
PL 30596
00062 LASKUTUS

Jotta skannauspalvelu voi kohdistaa laskunne, tulee tämä laskutusosoite tulostaa myös itse laskuun, eikä pelkästään kirjekuoreen. Tähän laskutusosoitteeseen ei tule lähettää muuta materiaalia kuin laskuja, eli esimerkiksi tiedotusten ja markkinointimateriaalin postiosoite pysyy ennallaan.
Arkkitehtitoimisto Freese Oy:n sähköpostiskannauksen osoite:

ArkkitehtitoimistoFreeseOy.FI.P.141772-4@docinbound.com

Ystävällisin terveisin
Arkkitehtitoimisto Freese Oy