Freese & Schulman

KAHDEN TOIMISTON OSAAMINEN, KOKEMUS JA IDEAT YHDESSÄ

Arkkitehtitoimistot Freese ja Schulman toimivat rinnakkain yhteisissä tiloissa ja jaetuin resurssein. Molemmat ovat kokeneita  vaativan korjausrakentamisen ja restauroinnin taitajia.

Olemme erikoistuneet arvokohteiden peruskorjausten pää- ja arkkitehtisuunitteluun. Työmme ei kuitenkaan rajoitu vanhoihin rakennuksiin, vaan teemme myös laajennuksia ja uudisrakennuksia.

Korjaamme pieteetillä varoen liian perusteellista korjausta. Kannatamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja innovaatioita. Emme ole dogmaattisia, koska jokainen tapaus on omanlaisensa. Vanha olkoon aidosti vanhaa ja uusi edustakoon reilusti omaa aikaamme. Restaurointi ja korjausrakentaminen on luovaa työtä, joka perustuu tietoon ja näkemykseen.

 

Rakennushankkeen kaikki vaiheet ovat meille tuttuja luonnosvaiheesta rakennuslupa- ja urakka-asiakirjojen laatimiseen, työmaa-aikaiseen suunnitteluun ja rakennuttajan edun valvomiseen. Työn lähtökohtana on aina asiakkaan tarpeiden kuuntelu ja kunnioittaminen. Kokonaisuuksien hahmottaminen, ongelmien ratkaisu ja muodonanto ovat vahvuuksiamme.

Olemme pitkään toimineet yhteistyössä eri alojen viranomaisten kanssa, joten tiedämme ennakoivan konsultoinnin tärkeyden vaativissa rakennushankkeissa.

Arkkitehdit Simo Freese (FISE AA-korjaus- ja uudisrakentaminen), Johanna Luhtala sekä Eva Knif ovat toimineet käytännön suunnittelutyönsä ohella monipuolisesti myös opetustehtävissä alan korkeakouluissa. Schulman Oy on perustettu 1994 ja Freese Oy 2006. Molemmat toimistot ovat Arkkitehtitoimistojen liiton (ATL) jäseniä.

Toteutuneita julkisia projektejamme ovat mm. Suomen Kansallisteatterin, Vuojoen ja Håkansbölen kartanoiden sekä Lallukan taiteilijakodin peruskorjaukset. Olemme suunnitelleet Hämeen linnaa, Aleksanterin teatteria, Cygnaeuksen galleriaa ja Sibeliuksen Ainolaa. Teollisuusalueista olemme muokanneet uuteen käyttöön Högforsin valimoa, Suvilahden sähkö- ja kaasulaitosta, Lielahden selluloosatehdasta sekä Jönköpingin tulitikkutehdasta. Toimistotiloja työluettelossamme edustavat Otava kustannusyhtiön toimitilat, Lääkäriseura Duodecim ja Svenska Folkskolans vänner. Uudisrakennuksista on toteutettu mm.  innovatiivinen kelluva ravintola Helsingin Eläintarhanlahdelle, teräskarkaisimon laajennus sekä lukuisia yksityistaloja.

Asiakkaitamme ovat olleet mm. Senaattikiinteistöt, Museovirasto, HUS, Suomen yliopistokiinteistöt, Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, Otava, Componenta, Helsingin Työväen yhdistys, KOY Kaapelitalo sekä useat yksityishenkilöt.

VJ 9